کفکش مدل VXD 12-1(A)

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 1hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر خروجی 2 اینچ
  • کابل 12
  • ارتفاع 4 با دبی 350 Lit/m
  • ارتفاع 9 با دبی 200 Lit/m
  • ارتفاع 11 با دبی 50 Lit/m