کفکش مدل WSD 20-10(A)

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 2hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر خروجی 1.4 1 اینچ
  • کابل 12
  • ارتفاع 27 با دبی 150 Lit/m
  • ارتفاع 50 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 75 با دبی 10 Lit/m