کفکش مدل SSCM6A

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 1.5hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر خروجی 1.4 1 اینچ
  • کابل 12
  • ارتفاع 20 با دبی 150 Lit/m
  • ارتفاع 40 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 60 با دبی 10 Lit/m