کفکش مدل SCM8A

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 2hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر خروجی 1.4 1 اینچ
  • کابل 12
  • ارتفاع 28 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 81 با دبی 50 Lit/m
  • ارتفاع 99 با دبی 10 Lit/m