کفکش مدل SCM6A

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 1.5hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر خروجی 1.4 1 اینچ
  • کابل 12
  • ارتفاع 21 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 61 با دبی 50 Lit/m
  • ارتفاع 74 با دبی 10 Lit/m