کفکش مدل SCM4A

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 1hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر خروجی 1.4 1 اینچ
  • کابل 12
  • ارتفاع 14 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 41 با دبی 50 Lit/m
  • ارتفاع 50 با دبی 10 Lit/m