شناور مدل 6SP 17/19

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 15hp
  • برق: سه فاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 6 اینچ
  • قطر خروجی 3 اینچ
  • ارتفاع 78 با دبی 400 Lit/m
  • ارتفاع 182 با دبی 200 Lit/m
  • ارتفاع 204 با دبی 50 Lit/m