شناور مدل 6SP 17/15

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 12.5hp
  • برق: سه فاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 6 اینچ
  • قطر خروجی 3 اینچ
  • ارتفاع 61 با دبی 400 Lit/m
  • ارتفاع 143 با دبی 200 Lit/m
  • ارتفاع 161 با دبی 50 Lit/m