شناور مدل 4SDM 8/17

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 3hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 4 اینچ
  • قطر خروجی 2 اینچ
  • کابل 40
  • ارتفاع 30 با دبی 180 Lit/m
  • ارتفاع 70 با دبی 130 Lit/m
  • ارتفاع 105 با دبی 10 Lit/m