شناور مدل 4SDM 6/20

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 3hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 4 اینچ
  • قطر خروجی 2 اینچ
  • کابل 40
  • ارتفاع 50 با دبی 140 Lit/m
  • ارتفاع 95 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 140 با دبی 10 Lit/m