شناور مدل 4SDM 6/15

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 2hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 4 اینچ
  • قطر خروجی 2 اینچ
  • کابل 40
  • ارتفاع 35 با دبی 140 Lit/m
  • ارتفاع 70 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 100 با دبی 10 Lit/m