شناور مدل 4SDM 4/8

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 0.75hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 4 اینچ
  • قطر خروجی 2 اینچ
  • کابل 5
  • ارتفاع 18 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 49 با دبی 50 Lit/m
  • ارتفاع 56 با دبی 10 Lit/m