شناور مدل 4SDM 4/36

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 5hp
  • برق: سه فاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 4 اینچ
  • قطر خروجی 2 اینچ
  • کابل 40
  • ارتفاع 82 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 219 با دبی 50 Lit/m
  • ارتفاع 253 با دبی 10 Lit/m