شناور مدل 4SDM 4/28

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 4hp
  • برق: سه فاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 4 اینچ
  • قطر خروجی 2 اینچ
  • کابل 40
  • ارتفاع 64 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 170 با دبی 50 Lit/m
  • ارتفاع 197 با دبی 10 Lit/m