شناور مدل 4SDM 4/24

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 3hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 4 اینچ
  • قطر خروجی 2 اینچ
  • کابل 40
  • ارتفاع 55 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 146 با دبی 50 Lit/m
  • ارتفاع 169 با دبی 10 Lit/m