شناور مدل 4SDM 4/14

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 1.5hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 4 اینچ
  • قطر خروجی 2 اینچ
  • کابل 25
  • ارتفاع 35 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 85 با دبی 50 Lit/m
  • ارتفاع 98 با دبی 10 Lit/m