شناور مدل 4SDM 4/10

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 1hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 4 اینچ
  • قطر خروجی 2 اینچ
  • کابل 25
  • ارتفاع 23 با دبی 100 Lit/m
  • ارتفاع 61 با دبی 50 Lit/m
  • ارتفاع 70 با دبی 10 Lit/m