شناور مدل 4SDM 10/6

معرفی محصول

  • قدرت موتور: 1.5hp
  • برق: تکفاز

ویژگی ها

  • قطر چاه 4 اینچ
  • قطر خروجی 2 اینچ
  • کابل 40
  • ارتفاع 9 با دبی 240 Lit/m
  • ارتفاع 30 با دبی 120 Lit/m
  • ارتفاع 36 با دبی 30 Lit/m